Küldetésnyilatkozat

A nagyhalászi Városi Könyvtár települési és városkörnyéki feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár, és mint ilyen, az információs esélyegyenlőség és demokrácia helye.
Feladata, hogy mindenki számára korlátozás nélküli hozzáférést biztosítson az információhoz és a dokumentumokhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez következésképpen a tudásalapú társadalom alapintézményeként működjön.
Városi nyilvános könyvtárként a városban és környező településeken jelentkező könyvtári igények kielégítésére törekszik a szórakoztató irodalomtól a tudományos információig.
  Mindezek segítségével támogatja:   

 • az életen át tartó tanulást,
 • az oktatás különböző szintjein tanulókat,
 • a szabadidő hasznos eltöltését,
 • a hátrányos helyzetűek ellátását,
 • a város és környéke természeti értékeinek, társadalmi folyamatainak kulturális, történelmi, néprajzi kutatásainak bemutatását,
 • a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését,
 • a közhasznú és közérdekű ismeretek megszerzését,
 • a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését.
 • A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

 • a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk és frissítjük,
 • a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató, információs szolgáltatásait,
 • folyamatosan javítjuk a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeit,
 • kihasználjuk a könyvtárközi kölcsönzés adta lehetőségeket,
 • részt veszünk megyei könyvtár által szervezett továbbképzéseken
 • lehetőséget biztosítunk a közösségi művelődésre,
 • munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használati szokásokat, igényeket, s ennek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait,
 • a fenntartó Nagyhalász Város Önkormányzat szándékával összhangban végezzük a nyilvános könyvtári szolgáltatást,
 • együttműködünk a városban lévő intézményekkel, civil szervezetekkel. 

 

Elérhetőség

Anóka Eszter Városi Könyvtár
4485 Nagyhalász,
Arany János u. 60.
Tel./fax: +36 42 202 444
E-mail: konyvtar@nagyhalasz.hu

Nyitvatartás

Hétfő: 07.30.-17.30
Kedd: 07.30.-17.30.
Szerda: 07.30.-17.30.
Csütörtök: 07.30.-17.30.
Péntek: 07.30.-17.30.
Szombat: 09.00.-12.00.

Akadálymentesítés