MEK

Tartalom átvétel
Magyar Elektronikus Könyvtár
Frissítve: 53 perc 38 másodperc

Szeretők vagy feleség

h, 03/19/2018 - 01:00

Szeretők vagy feleség : Kisregény / Finta István ; szerkesztő Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Tehát csütörtökön az anyakönyvvezető előtt Dimitru Petreszku feleségül veszi Szekeres Judit kisasszonyt; nem pedig Péterffy Demeter gróf Hahóthy Enikőt, hogy aztán Enikő Demeterrel hányszor csalja meg Jutkát, ez a ti dolgotok, hogy ez nem lesz megoldhatatlan feladat."

A közoktatás indikátorrendszere, 2017

h, 03/19/2018 - 01:00

A közoktatás indikátorrendszere, 2017 / Hajdu Tamás, Hermann Zoltán, Horn Dániel, Varga Júlia ; szerkesztő Varga Júlia

Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia, Gyermekek, ifjúság, Ágazati gazdaságtan, Statisztikai évkönyvek
közoktatás, oktatásügy, oktatáskutatás, oktatási rendszer, oktatásszociológia, oktatás-gazdaságtan, input-output elemzés, statisztikai elemzés, Magyarország, 21. sz.

"A ráfordításindikátorok első, B1. csoportja a pénzügyi ráfordításokat méri, ezek az indikátorok az oktatási kiadások időbeli alakulását mutatják be és a fajlagos kiadások iskolák közötti különbségeiről adnak képet. A második, B2. csoport a közoktatási rendszer emberi erőforrásait vizsgálja."

Félpohár aszú gyertyafényben

h, 03/19/2018 - 01:00

Félpohár aszú gyertyafényben / Soós Katalin ; szerkesztő Zsoldos Árpád, Zsoldos Adrienn

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Télen születtem. Akkor lőttek is, ezért Manyu biztos helyre vitte a testvéreimet. Azt mondta, visszajön értem is. Így most várok. Régóta. És fázom is. Senki nem jár errefelé. De mégis! Két kislány jön. Arról beszélgetnek, hogy sokáig nem kellett iskolába menni és most miért kell egy másik iskolában tanulniuk majd?"

Szomszédom a Sátán

h, 03/19/2018 - 01:00

Szomszédom a Sátán : A szerző válogatott írásai / Rácz J. Zoltán ; szerkesztő Zsoldos Árpád, Zsoldos Adrien

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Szóval, ha valakit egy bolond állandóan megszégyenít az utcán, akkor a Tisztelt Bíróság hoz egy végzést, amely szerint az elmeorvos állapítsa meg, hogy ki a normális és ki a bolond, mert azt fogja megbüntetni, aki beszámítható. ... Sasszemnében azóta forr a gyűlölet. Káini, sátáni ősgyűlölet. Ez a nő előbb-utóbb ölni fog."

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára

h, 03/19/2018 - 01:00

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerkesztő Csutak Vilmos

Muzeológia, műemlékvédelem, Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Néprajz általában, Építőművészet, Tárgyi népművészet, Természeti földrajz, Állattan, Növénytan, Szakbibliográfiák
múzeum, múzeumi gyűjtemény, néprajz, tárgyi néprajz, népzene, népköltészet, népviselet, népi építészet, természetrajz, állattan, növénytan, geológia, helyismeret, művelődéstörténet, történeti feldolgozás, Cserey Jánosné Zathureczky Emília (1823-1905), Orbán Balázs (1829-1890), Barabás Miklós (1810-1898), Gyárfás Jenő (1857-1925), Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy), Sepsiszentgyörgy, Székelyföld, Erdély, 19-20. sz.

"... 1879. szeptember 15-én d. e. 10 órakor özvegy Cserey Jánosné, szül. Zathureczky Emilia megbizottai s Háromszék, Csik és Udvarhely vármegye ... hivatalos képviselői ... gyültek össze: az özv. Cserey Jánosné által alapított, s a Háromszék Csik és Udvarhely vármegye székely közönségének adományozott múzeum átvételére."

A király védenczei

sze, 03/14/2018 - 01:00

A király védenczei : Történeti regény két kötetben / Virághalmi Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A tizenegyedik században vagyunk. Magyarország trónján egyike ült ama ritka fejedelmeknek, kik századokkal szokták megelőzni korukat s kiket ennél fogva a kor, melyben élnek, felfogni nem bir, vagy nem akar; az időnek urává lenni pedig nem adatott meg halandónak. E fejedelem Kálmán király volt."

A fegyverkovács

sze, 03/14/2018 - 01:00

A fegyverkovács : Regény / Virághalmi Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Az 1684—ik évet irták. Győr falai alatt lotharingi Károly herczeg Buda ostromára vonuló tábora hemzsegett. A gyönyörü tavaszi napfény a hosszu sorban gúlyákba rakott, nehézkes de tisztára csiszolt lőfegyverekben s a földbe szúrt rézszeg veretes lándzsák aczélában tört meg..."

Törökvilág Győrben

sze, 03/14/2018 - 01:00

Törökvilág Győrben : Történeti regény két kötetben / Virághalmi Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Izmail aga egyike vala a győri török várőrség legdelibb külsejü tisztjeinek, s e mellett még azon előnynyel is birt, hogy a magyar nyelvet az akkori időkhöz mérten a lehető legtisztábban beszélte, ifju gyermek korában mintegy tiz évet töltvén fogolykép egy magyar főur udvarában."

Egy cserepár naplója

sze, 03/14/2018 - 01:00

Egy cserepár naplója : Regény egy kötetben / Virághalmi Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Az emlétettük csapat, melyet nem ártand kissé szemügyre vennünk, a hidról letérve s a várkapun áthaladva e palota felé irányzá lépteit. Harminczketten voltak a sárban lubicskoló mintegy százhusz cserepár által kisért honvédtisztek, közöttük e sorok igénytelen írója is."

Húszéves arcom

sze, 03/14/2018 - 01:00

Húszéves arcom / Bodoni Miklós, S.

Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom
erdélyi magyar irodalom, európai irodalom, Erdély, 20. sz., 19-20. sz.

"A holtak árnya közelít,
Fülemben ősi himnuszok.
Eremben szittyavér buzog;
Kóbor, keleti tűz hevít."

Öt világrész magyar vándorai

sze, 03/14/2018 - 01:00

Öt világrész magyar vándorai : Magyar fölfedezők Benyovszkytól napjainkig / Halász Gyula

Külföldi országok, városok, Művelődéstörténet
utazó, híres ember, felfedező utazás, Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália, 18-19. sz.

"Benyovszky hánytvetett élete, bolyongása három világrészben, szökése a kamcsatkai rabságból, gyarmatalapítása, »királlyá« választása, végül hősi halála Madagaszkárban: valóságos regény, szinte valószínűtlenül zsúfolt élmények lenyűgözően érdekes sorozata."

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye, 1848-1989

sze, 03/14/2018 - 01:00

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye, 1848-1989 / szerkesztő Paál Vince

Sajtó- és médiatörténet, Média általában, Tudománytörténet, Emberi jogok
sajtótörténet, sajtóügy, sajtó, törvény, jogi szabályozás, cenzúra, sajtószabadság, médiapolitika, Magyarország, 19-20. sz.

"A Pesti Hirlap (amely 1848-ban a hivatalos lap szerepét is betöltötte) 1848. március 18-ai száma számolt be a Helytartótanács cenzúra eltörlését tudató intézkedéséről. Törvényi szabályozás meghozataláig ideiglenes szabályokat állított fel az intézkedés: kimondta a sajtó szabad, cenzúra nélküli működését..."

A csoport-kép, mint a szemléltető-oktatás segédeszköze

k, 03/13/2018 - 01:00

A csoport-kép, mint a szemléltető-oktatás segédeszköze / Roboz József

Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet
csoportkép, taneszköz, szemléltető oktatás, neveléselmélet, didaktika

"Ez az eszköz: a csoport-kép. Egyesitvén magában mind a szétszórtan található előnyöket, mint: szemléletiség, sokoldaluság s vonzó anyag, oly hathatós segédeszköze ez a szemléltető-oktatásnak, mit mással pótolni nem lehet. A kép mindenekelőtt szemléltető. A gyermek nemcsak egyes különálló tárgyakat lát, hanem cselekvéseket, foglalkozásokat, jeleneteket."

Régi, szentestei vacsorák böjtös főétkei, süteményei

k, 03/13/2018 - 01:00

Régi, szentestei vacsorák böjtös főétkei, süteményei / Remete Farkas László

Szakácskönyvek, receptek, Gasztronómia általában, Élelmiszerek, táplálkozás, Életmód, szokások, Ünnepek
főétel, sütemény, ételrecept, karácsony, karácsonyi szokás, böjt, böjti szokás, étkezési szokás, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"A katolikus - és bizonyos esetekben az ortodox - böjti szabályok megengedték, hogy szentestén a hívek olajban sült étkeket is fogyaszthassanak. Ennek ellenére, ilyen ételek szinte csak a Kárpát-medence észak-keleti részein voltak szokásban (Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód, Máramaros, Bereg, Ung, Zemplén vidékén)."

Régi, szentestei vacsorák böjtös levesei

k, 03/13/2018 - 01:00

Régi, szentestei vacsorák böjtös levesei / Remete Farkas László

Szakácskönyvek, receptek, Gasztronómia általában, Élelmiszerek, táplálkozás, Életmód, szokások, Ünnepek
leves, ételrecept, karácsony, karácsonyi szokás, böjt, böjti szokás, étkezési szokás, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"A szentestei vacsorák egyik legfontosabb (többnyire kezdő) fogása: a böjtös leves. Amely egykor igencsak változatos lehetett. Alapanyagaik és készítési módjuk alapján a levesek több fő- csoportba sorolhatók, úgymint: cibere- (savanyú), egyszerű- (rántott), vetemény- (zöldség), gomba-, hal- és édes-levesek."

Vedd el, ami neked jár!

k, 03/13/2018 - 01:00

Vedd el, ami neked jár! : Fantasztikus és bűnügyi történetek / Pandur Judit, T.

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, sci-fi, bűnügyi elbeszélés, 21. sz.

"Aztán kiderült, hogy a szlogen egy aranybánya kulcsa. Remekül lehetett reklámozni vele a fiatalok sikereihez szükséges bármely dolog megszerzését az öregektől. A »Vedd el, ami NEKED jár!« szlogenhez kapcsolódó következő reklámblokk már csak a harminc év alattiak infobézén jelent meg, ha kézbe vették a használathoz."

Hadifogság, málenkij robot, Gulág

k, 03/13/2018 - 01:00

Hadifogság, málenkij robot, Gulág : Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba, 1944-1953 / szerkesztő Molnár D. Erzsébet, Molnár D. István

Magyar történelem 1919-1945, Európai országok történelme, Kisebbségek
deportálás, hadifogoly, fogolytábor, kényszermunka, munkatábor, Gulag, diktatúra, sztálinizmus, határon túli magyarság, németek, magyar történelem, Kárpát-medence, Szovjetunió, 20. sz.

"A szovjet rendszer 1944-53 között a kárpátaljai magyarság ellen »kollektív bűnösségre« hivatkozva elkövetett bűntettei, pl. az ún. málenkij robotra történt deportálások fogalmilag az EU szempontjából nem a kisebbségi jogsértés kategóriájába helyezhetők, hanem a totalitárius rendszerek ... bűntetteinek sorába ..."

Naplóm a harctérről és a hadifogságból, 1915-1916-1917-1918

k, 03/13/2018 - 01:00

Naplóm a harctérről és a hadifogságból, 1915-1916-1917-1918 / G. J.

Hadtörténet, Magyar történelem 1868-1918, Európai országok történelme
első világháború, honvéd, hadifogoly, fogolytábor, napló, Olaszország, Doberdó, Brescia, Reggio nell'Emilia, Osztrák-Magyar Monarchia, 1915-1918

"Érdekes emlékek! 49 évvel ezelőtt Atyám küzdött itt. A Doberdói fensíkon lefolyt, véres harczokban. Ahol ikertestvére Márton el is esett. Csak hogy az nem lehetett oly borzalmas mint ez. 49 évvel később, én is ide kerültem. A repülő most repült itt alig 10 percze, és már jön a gránát eszeveszettül."

Kárpátaljai magyar nők a Gulágon

h, 03/12/2018 - 01:00

Kárpátaljai magyar nők a Gulágon : Történetek, visszaemlékezések, emlékiratok

Magyar történelem 1919-1945, Európai országok történelme, Kisebbségek, Határontúli magyar irodalom
nő, deportálás, kényszermunka, munkatábor, Gulag, diktatúra, sztálinizmus, határon túli magyarság, magyar történelem, magyar irodalom, memoár, Kárpátalja, Szovjetunió, 20. sz., 1945 utáni időszak

"Tizenötödik születésnapom előtt két nappal, 1946. február 6-án egy orosz határőrtiszt vetődött a házunkhoz és pálinkát követelt. Édesapám adott neki ... A tiszt sokáig maradt ... apám jobbnak látta magára hagyni, nehogy összekapjanak... A házban ketten maradtunk: én és a tiszt. Ezt használta ki a nyomorult gazember..."

Színe s visszája

h, 03/12/2018 - 01:00

Színe s visszája : Egy viharos szerelem története / Nógrádi Kovács György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"A népi kollégium esti összejövetelei rendszerint egy óra hosszáig tartottak. A politikai oktatás után a napi eseményekről tárgyaltak: Ki nem szedte reggel rendbe az ágyát, ki nem mosakodott meg derékig, ki nem mosott fogat, ki zavarta meg a rendet étkezések s tanulás alatt, ki nem tért időben haza a kimenőkről..., s így tovább!"

Elérhetőség

Anóka Eszter Városi Könyvtár
4485 Nagyhalász,
Arany János u. 60.
Tel./fax: +36 42 202 444
E-mail: konyvtar@nagyhalasz.hu

Nyitvatartás

Hétfő: 07.30.-17.30
Kedd: 07.30.-17.30.
Szerda: 07.30.-17.30.
Csütörtök: 07.30.-17.30.
Péntek: 07.30.-17.30.
Szombat: 09.00.-12.00.

Akadálymentesítés